Dự án Tháng 8

Dự án Tháng 8 “Tìm hiểu – trải nghiệm các loại hình của nghệ thuật Múa rối”
???? Mục tiêu của dự án chính là:
???? Giáo dục trẻ tri thức ban đầu về nghệ thuật, giúp trẻ tiếp cận với 1 loại hình nghệ thuật với sự tổng quát, sự đặc trưng và sự đa dạng của nó trong sự phân biệt nhưng có liên quan giữa nó với các loại hình khác (như mỹ thuật, văn chương).
???? Thông qua các câu chuyện biểu diễn, dạy trẻ các giá trị thực tế cuộc sống.
???? Giúp khơi gợi ở trẻ sáng tạo, tự tin.
???? Sau gần 1 tháng triển khai, Ngôi Nhà Thứ 2 đã giúp các con trải nghiệm các loại hình của nghệ thuật múa rối như: Rối tay, rối que, rối bóng và rối nước. Các con đã thích thú và say mê khám phá.