Chủ đề Tháng 9 “Tất cả về tôi” (All About Me)

Chào mừng các con đến với chủ đề Tháng 09 “Tất cả về Tôi” (All About Me). Trong chủ đề này con sẽ được tìm hiểu những nội sau đây:

Con tìm hiểu về bản thân mình, để yêu thêm bản thân và những người xung quanh hơn con nhé!